Събития Архиви - Youth Center Vratsa

Сърце

С изработването на това „СЪРЦЕ“, Младежки център Враца ще се включи в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“, която има за цел, чрез събирането на пластмасови капачки да бъдат закупени кувиози за крайно нуждаещите се болници в малките градове. В най-скоро време нашето „СЪРЦЕ“ ще бъде готово да събира пластмасови капачки, като ние ще го поставяме по всички събития на Община Враца, както и пред стадион „Христо Ботев“ на всеки домакински мач, след откриването на пролетния полусезон на ППФЛ.
Силно се надяваме и вярваме, че инициативата ще има успех, защото това е едно добро дело и всички трябва да бъдем единни в подобни инициативи, тъй като ние сме хората, от който зависи бъдещето ни!

Снежни забавления

🙂 ЗАБАВНО Е! Очакваме Ви

Част от екипа младежки работници към Младежки център – Враца, влязоха в ролята на аниматори, предоставяйки забавления ,смях и предизвикателства на леда, подкрепени със символични награди за победителите включили се в игрите.

slide

Пътя към предприемачеството

На 30.11(петък) от 18.00 ч. в Младежки център – гр. Враца ще се проведе среща „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“, дейност 1 по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност“, BG05M9OP001-1.23-0082
Целта на дейност 1 по проекта ще е да информира, мотивира и ориентира заинтересовани лица по темата за предприемачество.

Лектори на събитието ще бъдат доц. Николай Живков и Никола Живков.

sketch

Родителска среща

Младежки център Враца и ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца, проведе родителска среща с родители и ученици по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември. В срещата взеха участие: директорът на училището г-жа Невена Димитрова, г-жа Ани Каменова – класен ръководител, както и г-жа Албена Кисьова – представител на Областна администрация Враца. Целта на срещата бе да се представят проблемите, които съпътстват родителите и учениците не посещаващи редовно учебните занятия, проблемите, пред които са изправени учителите в учебния процес, както и начини и възможности за разрешаването им и не на последно място да е на лице толерантно отношение между: учител, родител и ученик. Като възможни решения за отстраняването на тези проблеми, бяха представени от екипа на Младежки център Враца и г-жа Кисьова, които споделиха своя пример, като хора доказали се в своята област на действие.