Общност Архиви - Youth Center Vratsa

Снежни забавления

🙂 ЗАБАВНО Е! Очакваме Ви

Част от екипа младежки работници към Младежки център – Враца, влязоха в ролята на аниматори, предоставяйки забавления ,смях и предизвикателства на леда, подкрепени със символични награди за победителите включили се в игрите.

slide

Превенция на насилието

Част от екипа на Младежки център Враца проведе неформална дейност с ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца на тема: „Превенция на насилието“. Чрез методите на неформалното образование учениците се запознаха с това , какво е насилие, видовете насилие (физическо, психическо,сексуално, домашно и насилие в училищна среда),също така, кой може да бъде насилник, жертвите на насилие и към кого да се обърнат в случай на насилие.