Клубове Архиви - Youth Center Vratsa

Пътя към предприемачеството

На 30.11(петък) от 18.00 ч. в Младежки център – гр. Враца ще се проведе среща „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“, дейност 1 по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност“, BG05M9OP001-1.23-0082
Целта на дейност 1 по проекта ще е да информира, мотивира и ориентира заинтересовани лица по темата за предприемачество.

Лектори на събитието ще бъдат доц. Николай Живков и Никола Живков.

sketch

Превенция на насилието

Част от екипа на Младежки център Враца проведе неформална дейност с ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца на тема: „Превенция на насилието“. Чрез методите на неформалното образование учениците се запознаха с това , какво е насилие, видовете насилие (физическо, психическо,сексуално, домашно и насилие в училищна среда),също така, кой може да бъде насилник, жертвите на насилие и към кого да се обърнат в случай на насилие.