Eкипът на Младежки център - Враца беше от 24. до 27. септември в Европейския младежкия център в Страсбург, заедно с колегите от Младежки център - Монтана - Youth Center Montana, Международен младежки център - Перник/International Youth Center Pernik и Младежки международен център - Бургас - Youth Center Vratsa

Eкипът на Младежки център – Враца беше от 24. до 27. септември в Европейския младежкия център в Страсбург, заедно с колегите от Младежки център – Монтана – Youth Center Montana, Международен младежки център – Перник/International Youth Center Pernik и Младежки международен център – Бургас

Eкипът на Младежки център – Враца беше от 24. до 27. септември в Европейския младежкия център в Страсбург, заедно с колегите от Младежки център – Монтана – Youth Center Montana, Международен младежки център – Перник/International Youth Center Pernik и Младежки международен център – Бургас. В първия ден от нашия престой ние се запознахме с историята на младежкото движение в Европа и как е създаден Центъра в Страсбург. Поговорихме си за усилията, които Съвета на Европа полага за развитието на младежкия сектор, както и тяхната роля в задаването на новите тендеции и стандарти при работа с млади хора. С финансовия отдел си поговорихме за подходите, които стоят при създаването и разходването на бюджета, а следобед имахме вълнуваща обиколка из Европейския младежкия център в Страсбург, като с нас бяха споделени техните добри практики относно развитието на базата и ангажираността им свързана с опазването на околната среда и промотирането на екологичната култура.

Ако си мислите, че този ден е бил вънулащ, то вторият ни остави без думи! Сутринта обучителният отдел на Центъра ни запозна с философията и методите, които използват при създаване на образователните си програми. Разказаха ни за своите кампании „Democracy Here. Democracy now.“ и „Youth revitalising democracy“. След това Gordana Berjan, директор на Европейската младежка фондация ни запозна със Стандартите за качество на Съвета на Европа по отношение на младежките центрове. Най-хубавото остана за следобед, а именно посещението на Съвета на Европа.

Посещението в Младежкия център в Страсбург е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар