Един много интересен трейнинг, организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), ще се проведе в София - Youth Center Vratsa

Един много интересен трейнинг, организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), ще се проведе в София

Един много интересен трейнинг, организиран от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), ще се проведе в София. Темата е изключително актуална и е свързана с младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно, национално ниво и международно ниво. Обучението е подходящо за активни млади хора, а също така и за хора с опит в младежката сфера. Работен език – английски. Запишете се!

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-c-t-for-democracy-active-citizens-together-for-democracy.9530/?fbclid=IwAR39KajafiSG6F07cPO8ssSZVmL0jXYhXgfe4CURj47ZN9ABLmU4gg5P9BU

Напишете коментар