Днес беше открито младежкото пространство в с. Очин дол, което беше създадено с много ентусиазъм и усилия от отбора "Балкански лъвове" - Youth Center Vratsa

Днес беше открито младежкото пространство в с. Очин дол, което беше създадено с много ентусиазъм и усилия от отбора „Балкански лъвове“

Днес беше открито младежкото пространство в с. Очин дол, което беше създадено с много ентусиазъм и усилия от отбора „Балкански лъвове“. И именно както се казваше тяхната инициатива „С чиста вяра в сърцата“ хората от това хубаво българско село показаха, че с чисти намерения, задружност и вяра всяка трудност може да бъде преодоляна и да бъде създадено нещо красиво.

Инициативата e част от „Създаваме заедно” 2020г., който е финансиран по проект BGLD – 1.003 – 004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар