Успешно върви реализацията на младежката инициатива "Да оставим добра памет на земята -прави добро и предай на поколенията" - Youth Center Vratsa

Успешно върви реализацията на младежката инициатива „Да оставим добра памет на земята -прави добро и предай на поколенията“

Успешно върви реализацията на младежката инициатива „Да оставим добра памет на земята -прави добро и предай на поколенията“. Тя е на отбор „Млади доброволци“ от с. Зверино .

Младежките инициативи по “ Създаваме заедно “ 2020 г. са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар