Днес се проведе приключенската игра „Търсачите на забравени елементи - огън, вода, въздух, земя и любов“ - Youth Center Vratsa

Днес се проведе приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“

Днес се проведе приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“. Това беше пилотният вариант на играта в мeстността прохода „Вратцата“! Тя се реализира от екипа на Младежки център – Враца, съвместно с неговите клубове „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ и отделно Регионален исторически музей – Враца. В нея участваха наши приятели и доброволци, които учат в ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца. Тяхното участие беше много важно за нас, защото искахме да получим обратна връзка за играта. Една от основните ни цели в бъдеще е чрез подобен вид интерактивни игри да мотивираме младите хора да се запознаят с местните природни и културно-исторически богатства, както и това да съумеят да ги реализират като разпознаваема услуга и продукт сред гостите на града и местната общност.“

Клубовете „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ се реализират като част от дейностите по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар