Проведе се обучение на тема "Агресия и видовете агресия" - Youth Center Vratsa

Проведе се обучение на тема „Агресия и видовете агресия“

На 11.05.21г. част от екипа на Младежки център – Враца проведе неформално обучение на ученици от 11 и 12 клас от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – град Мездра на тема: „Агресия и видове агресивно поведение“, като бяха засегнати въпроси за видове, форми и нагласи за агресивно поведение, механизми и техники за справяне с агресията, как да се реагира в ситуации, когато станем свидетели на агресия и др.

Неформалното обучение е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Напишете коментар