Тази седмица младежите от отбор "Трансгранична сила" проведоха няколко последователни обучения за разделно събиране на отпадъци във всички класове на НУ „Иванчо Младенов“, където децата бяха много любознателни и постоянно задаваха въпроси на доброволците - Youth Center Vratsa

Тази седмица младежите от отбор „Трансгранична сила“ проведоха няколко последователни обучения за разделно събиране на отпадъци във всички класове на НУ „Иванчо Младенов“, където децата бяха много любознателни и постоянно задаваха въпроси на доброволците

Тази седмица младежите от отбор „Трансгранична сила“ проведоха няколко последователни обучения за разделно събиране на отпадъци във всички класове на НУ „Иванчо Младенов“, където децата бяха много любознателни и постоянно задаваха въпроси на доброволците. Младите хора са благодарни за поканата и възможността да повишат екологичната култура на подрастващото поколение. Очаквайте още посещения из училищата по случай предстоящия Ден на Земята!

Младежката инициатива „Процъфтяващ балкан“ на отбор „Трансгранична сила“ e част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар