Вчера младежки работници и доброволци от корпуса за солидарност проведоха обучение на тема "Социално предприемачество за гражданска активност" на ученици от 11 "а" клас на СУ "Козма Тричков" - Youth Center Vratsa

Вчера младежки работници и доброволци от корпуса за солидарност проведоха обучение на тема „Социално предприемачество за гражданска активност“ на ученици от 11 „а“ клас на СУ „Козма Тричков“

Вчера младежки работници и доброволци от корпуса за солидарност проведоха обучение на тема „Социално предприемачество за гражданска активност“ на ученици от 11 „а“ клас на СУ „Козма Тричков“ . Основната целта на обучението беше посредством темата за социалното предприемачество да се развие тяхната активна гражданска позиция! За целта доброволците от корпуса за солидарност представиха проблеми, пред които тяхната родина Армения е изправена. Учениците трябваше да търсят решения, като влязат в обувките на социалния предприемач. Младите хора разработиха свои бизнес идеи, които впоследствие представиха пред доброволците и част от екипа на Младежки център – Враца. Благодарим за активното участие на всички ученици и споделените впечатления!

Това обучение е част от кампанията „Екология и права на човека“ изпълнявани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар