Младежки инициативи до 5. февруари - Youth Center Vratsa

Младежки инициативи до 5. февруари

ВАЖНО: Предвид многото технически въпроси свързани с попълването на формуляра и разясняване на статута за участие в младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2023 г. удължаваме срока за получаване на предложения до 5. февруари 2023 г. Така че всеки да има възможност да подаде своята инициатива и реализира идеята си. Тези, които са попълнили успешно своя формуляр и са го изпратили да очакват отговор след новата крайна дата. Благодарим за интереса и въпросите. Оставаме на разположение, както до сега!

А ето как в три лесни стъпки можете да реализирате една ваша мечта!

Запознайте се със статута на младежките инициативи по „Създаваме заедно“2023 г. на следния линк: https://bit.ly/3fu8EXU

След това изтеглете формуляра за кандидатстване: https://bit.ly/3fyqx7X

Накрая изпратете попълнения формуляр на следния е-мейл адрес: youthcenter_vr@abv.bg

Крайният срок за изпращане на проектни предложения е 5-ти февруари!

Инициативата „Създаваме заедно” е финансирана по проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар