ЯКОТО МЯСТО - Youth Center Vratsa

ЯКОТО МЯСТО

Младежки център – Враца с подкрепата на Община Враца и Регионален исторически музей – Враца(РИМ), успя да реализира проекта „The Spot”. ТHE SPOT е проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation и е ръководен от сдружение БГ Бъди Активен – гр.Пловдив. Проектът има за цел да бъдат създадени 10 социални пространства в 10 градове в България с активното участие на младите хора от града – от идеята до самото реализиране на мястото и даване на възможност за изява на техните таланти, способности и силни страни.
Именно нашият град имаше честта да бъде избран за реализирането на „Якото място”, като по този начин бе въвлечен в процеса на „Placemaking“; Целта ни бе мястото да бъде облагородено чрез различни декоративни орнаменти и материали – гуми, палети, камъни, плочки, растителност и т.н. Концепцията е това място да има социална, културна, спортна и гражданска насоченост, която да акцентира върху младежката общност в града.