Младежки инициативи "СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО" - Youth Center Vratsa

Младежки инициативи „СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО“

Младежки инициативи „Създаваме заедно“ са организирани от Младежки център – Враца. Те имат за цел да материализират креативните идеи на младите хора от област Враца, развивайки по този начин техните компетентности и умения за активно участие в социалния, културния и гражданския живот на местната общност. Процесът по самата имплементация на тези дейности ще донесе не само добавена стойност за младежите, които ги осъществяват, но ще е добър пример за всички останали, разбивайки клишето, че младите хора не са активни и съпричастни към обществения живот.

Първата стъпка от реализиацията на Младежи иницативи „Създаваме заедно“ 2020-2021 г., беше предприета на 17.12.2020 г., когато екипът на Младежки център – Враца и младежи с опит в доброволчеството, заедно одобриха 15-те младежки инициативи, които да получат финансова подкрепа на стойност до 1000 лв., сред общо 25 кандидатстващи проекта, разпределени в следните категории:

  • Неформални дейности и обучения;
  • Спортни дейности;
  • Визуално изкуство, култура и творчество;
  • Обособяване и развитие на младежки пространства;
  • Грижа за животните и опазване на околната среда;
  • Превантивни дейности.

Младежки инициативи „Създаваме заедно” са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.