Младежки инициативи "СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО" - Youth Center Vratsa

Младежки инициативи „СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО“

Младежки инициативи „Създаваме заедно“ са организирани от Младежки център – Враца. Те имат за цел да материализират креативните идеи на младите хора от област Враца, развивайки по този начин техните компетентности и умения за активно участие в социалния, културния и гражданския живот на местната общност. Процесът по самата имплементация на тези дейности ще донесе не само добавена стойност за младежите, които ги осъществяват, но ще е добър пример за всички останали, разбивайки клишето, че младите хора не са активни и съпричастни към обществения живот.

Първата стъпка от реализиацията на Младежи иницативи „Създаваме заедно“ 2020-2021 г., беше предприета на 17.12.2020 г., когато екипът на Младежки център – Враца и младежи с опит в доброволчеството, заедно одобриха 15-те младежки инициативи, които да получат финансова подкрепа на стойност до 1000 лв., сред общо 25 кандидатстващи проекта, разпределени в следните категории:

-Неформални дейности и обучения;

-Спортни дейности;

-Визуално изкуство, култура и творчество;

-Обособяване и развитие на младежки пространства;

-Грижа за животните и опазване на околната среда;

-Превантивни дейности.

Бяха реализирани следните иниацитивите за този период , а именно: „Искрите на древния огън“ на група FireLab за град Враца, площадка за пътна безопасност на отбор „Випуск 2011 – Заедно за пътна безопасност“ в град Роман, „Кът за творчески отдих“ на отбор „Злидолска младеж“ в с. Зли дол, „Да оставим добра памет на земята- прави добро и предай на поколенията“ на отбор „Млади доброволци“ в с. Зверино, отбор „Млади и зелени“ за направата на спортно табло в град Враца, отбор „Великденска радост“ за организиране на великденска творческа работилница за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация в град Козлодуй, създаванено на Клуб по настолни игри в с. Лик от отбора „Побеждаваме заедно“, отбор „Спортна младеж“ с инициатива “ Заедно в различието в областта на спорта“ в град Козлодуй, отбор „Street boys – Главаци“ и инициативата им “ Създаваме заедно“ в с. Главаци, отбор „Балкански лъвове“ с инициатива „С чиста вяра в сърцата“ в с. Очин дол, N.G.A с песента „Заедно“ за град Враца, отбор „Олимпийци“ с тяхната Free Zone в с. Михайлово, отбор“Непобедимите“ с инициативата за „Малък еколог“ в с. Михайлово, „Да съхраним българското“ с инициатива “ Начин на живот на предците ни“ в с. Моравица.

На 15.10. 2021 г. стартирахме новото издание на младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г. Сега ще могат да бъдат финансирани 15 младежки инициативи на територията на област Враца, като всяка ще е на стойност 500 лв. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 15 – 29 г. и да притежават оригинална идея, която да кореспондира с някоя от следните категории:
-Неформални дейности и обучения;
-Спортни дейности;
-Визуално изкуство, култура и творчество;
-Грижа за животните и опазване на околната среда;

Младежки инициативи „Създаваме заедно” са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.