Що е то неформално учене и доброволчество? - Youth Center Vratsa

Що е то неформално учене и доброволчество?

През вчерашния ден Младежки център – Враца беше посетен от ученици от Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца. Целта на срещата беше посредством методите на неформалното образование на първо място да се запознаят с дейностите, които Младежки център – Враца реализира, а на второ място да разберат какво представлява доброволчеството и защо е важно да се включват в такива инициативи. Посредством интерактивни активности и споделяне на личен опит от страна на младежките работниците, младежите се докоснаха до ценностите на доброволчеството и разбраха какво то може да им донесе! Дадохме си дума, че ще организираме още съвместни дейности, а младежите от своя страна обещаха да се включват активно в различни активности организирани от Младежки център – Враца.

Напишете коментар