Превенция на насилието - Youth Center Vratsa

Превенция на насилието

Част от екипа на Младежки център Враца проведе неформална дейност с ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца на тема: „Превенция на насилието“. Чрез методите на неформалното образование учениците се запознаха с това , какво е насилие, видовете насилие (физическо, психическо,сексуално, домашно и насилие в училищна среда),също така, кой може да бъде насилник, жертвите на насилие и към кого да се обърнат в случай на насилие.

Напишете коментар