Фокус група във връзка с 8-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта - Youth Center Vratsa

Фокус група във връзка с 8-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта

На 21.01.2021г. в Младежки център – Враца беше проведена фокус група във връзка с 8-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта.

Присъстващите на събитието младежи дискутираха различни въпроси и дадоха своите идеи и предложения относно възможностите на младите хора да влияят върху политиката и да участват в процеса на взимането на решения. По време на срещата бяха засегнати и редица други теми, свързани с младежките политики и пространства.

Фокус групата се състоя във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар