Финални срещи с младежите от Област Враца - Youth Center Vratsa

Финални срещи с младежите от Област Враца

В периода 19-26.10.2020г. екипът на Младежки център – Враца посети общините Криводол, Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина и Роман. С проведените срещи приключиха дейностите по Приоритет 1 от Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, чиято цел е изследване на нагласите и интересите на младите хора и съответно определяне на насоките на бъдещата работа по реализиране на проекта.

По време на състоялите се през изминалите седмици срещи младежките работници от Центъра се запознаха с десетки млади хора от посетените населени места, които изразиха своето мнение и направиха много интересни предложения за бъдещето развитие на региона. Най-добрите идеи, които бъдат предложени, ще получат нашата подкрепа за осъществяването им в рамките на планираните в следващите три години Младежки инициативи „Създаваме заедно“.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар