Училище за родители с психолога Ренета Венева - Youth Center Vratsa

Училище за родители с психолога Ренета Венева

На 16.10.2020г. Младежки център – Враца съвместно с ДГ „Европейчета“ проведе Училище за родители с гост психолога Ренета Венева. Събитието се състоя от две срещи с родители на деца от 3-годишна и до 6-годишна възраст и е част от дейностите по стартиралия Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В рамките на първата среща родителите на деца в първа група бяха запознати с предизвикателствата, които предстоят при адаптацията им в детската градина и какво да очакват от първите стъпки на работата с тях по метода Монтесори.

Втората среща, проведена с родители на деца от трета група, беше посветена на темата за видовете опозиционно поведение в тази възраст и как най-ефективно да се справяме с него.

Училището за родители предизвика голям интерес сред всички присъстващи. Екипът ни благодари на г-жа Венева за безценните съвети и полезна информация, които сподели с гостите на събитието!

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар