Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито” - Youth Center Vratsa

Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито”

Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито”.

Сред темите, върху които усърдно работихме и активно участвахме в дейности и игровизации, бяха “Реч на омразата”, “Младежко участие”, Толерантност”, “Равенство между половете” и др.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар