Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито” - Youth Center Vratsa

Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито”

Третият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 19-24 юни 2022 г.” премина неусетно в практическа работа с наръчника за работа с деца по темите за правата на човека “Компасито”.

Сред темите, върху които усърдно работихме и активно участвахме в дейности и игровизации, бяха “Реч на омразата”, “Младежко участие”, Толерантност”, “Равенство между половете” и др.

Напишете коментар