Трета онлайн среща между екипите на младежките центрове във Враца и Тимишоара, Румъния - Youth Center Vratsa

Трета онлайн среща между екипите на младежките центрове във Враца и Тимишоара, Румъния

Днес беше проведена и третата онлайн среща между екипите на младежките центрове във Враца и Тимишоара, Румъния. В последния ден от събитието двата екипа разказаха за свои добри практики във връзка с работата си с млади хора в сферата на изкуствата, подобреното включване на уязвимите групи, човешките права и други.

Срещата беше организирана във връзка с изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар