С радост искаме да ви информираме, че Младежки център – Враца е партньор по Проект „Партньорска Мрежа за Младежка Инициативност, Творчество и Развитие” - Youth Center Vratsa

С радост искаме да ви информираме, че Младежки център – Враца е партньор по Проект „Партньорска Мрежа за Младежка Инициативност, Творчество и Развитие”

С радост искаме да ви информираме, че Младежки център – Враца е партньор по Проект „Партньорска Мрежа за Младежка Инициативност, Творчество и Развитие”. Основна цел, на който е да се изгради партньорска мрежа в трансграничния регион от лидери и клубове, в които младите хора на екипен принцип да прилагат на практика придобитите знания, умения и опит и да повишават своята инициативност, творчески умения и прагматичност, в полза на личностното и общностно развитие, като се стимулира трансграничното сътрудничество. Участниците от клуба към Младежки център – Враца се включиха в края на феврурари в първия тренинг, организиран във Вили Костенец посветен на „Ефективна работа в екип и лидерство, младежко участие, създаване на клубове и работа в мрежа“.

След тренинга младежите са амбицирани да приложат наученото на практика. Вчера се състоя поредната среща на представителите на клуба като домакин беше РИМ – Враца. Обсъдихме участието на младежите във втория тренинг, който ще бъде в края на седмицата, отново във Вили Костенец. Освен това говорихме и за дейности, които да реализираме във връзка с Деня на Земята на 21. април. Срещата протече в ентусиазиран дух и с генерирани много креативни идеи. След обсъждането на набелязаните задачи направихме обиколка на Историческия музей и се запознахме с културно-историческото наследство на Врачаския регион!

Напишете коментар