С радост ви съобщаваме, че беше открито младежкото пространство в с. Зли дол - Youth Center Vratsa

С радост ви съобщаваме, че беше открито младежкото пространство в с. Зли дол

С радост ви съобщаваме, че беше открито младежкото пространство в с. Зли дол. То трябва да даде възможност на младежите да бъдат заедно и все така обеденени, за да осъществят още инициативи като тази!

Инициативата се реализира като част от проекта BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар