Съвместните обиколки между младежки работници и образователни медиатори продължват - Youth Center Vratsa

Съвместните обиколки между младежки работници и образователни медиатори продължват

Съвместните обиколки между младежки работници и образователни медиатори продължват. Те посетиха на 22 март няколко адреса на територията на гр. Враца, при които проведоха разговори с родителите и настойниците на младежите, които системно са отсъствали от учебни занятия, за да установят причините за това. Чрез съвместните посещения и работа на терен се цели предотвратяване на отпадането на тези деца от системата на образованието.

Посещението на адреси е част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ реализирани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар