Съвместна работа с образователни медиатори - Youth Center Vratsa

Съвместна работа с образователни медиатори

Съвместните обиколки между младежки работници и образователни медиатори продължват и през тази седмица. Вчера колегите посетиха адреси в кв. „Нефела“ и кв. „Кулата“, проведоха разговори с родителите и настойниците на младежите, които системно са отсъствали от учебни занятия през първия срок, за да установят причините за това. Чрез съвместните посещения и работа на терен, целим да предотвратим отпадането на тези деца от системата на образованието.


Посещението на адреси е част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ реализирани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Напишете коментар