Събитията в Младежки център - Враца тази седмица не свършват - Youth Center Vratsa

Събитията в Младежки център – Враца тази седмица не свършват

Събитията в Младежки център – Враца тази седмица не свършват! Днес се проведе организирания от Центъра „Форум за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа“. На него гости бяха представители на ТП „Бюро по труда“ гр. Враца и директорът на институцията г-жа Виолета Андреева. По време на събитието на ученици от различнии гимназии в града бяха представени възможности за сезонна работа през лятото и трупане на стаж по тяхната специалност.

Форумът за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар