Срещи с представители на общините от Област Враца - Youth Center Vratsa

Срещи с представители на общините от Област Враца

През изминалата седмица екипът на Младежки център – Враца посети общините Мездра, Мизия, Борован, Криводол, Хайредин и Бяла Слатина. В рамките на проведените срещи младежките работници представиха предстоящите дейности, планирани по изпълнението на стартиралия Проект BGLD – 1.003 – 0004 – С01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Посещенията бяха част от работата на екипа по осъществяване на Приоритет 1 от Проекта, който включва изследване и анкетиране на заинтересованите лица с цел да бъдат проучени интересите и нагласите на младежите, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони.

По време на проведените разговори с представителите на посетените общини акцент беше поставен върху възможността, която Младежки център ще предостави на младите хора с уникални идеи и готовност за тяхното реализиране в рамките на предвидените по проекта младежки инициативи „Създаваме заедно“, като в следващите три години за одобрените 40 идеи ще бъдат осигурени необходимите съдействие и материали. С цел утвърждаване на успешно партньорство в интерес на младите хора от региона в идните седмици предстои да бъдат проведени поредица от срещи на екипа на Младежки център – Враца с представителите на общините от област Враца.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар