Срещи с младежи от Област Враца - Youth Center Vratsa

Срещи с младежи от Област Враца

През настоящата седмица екипът на Младежки център – Враца се срещна с младежи и представители на общините Оряхово, Хайредин, Криводол и с. Зверино, община Мездра. Посещенията се проведоха във връзка с осъществяване на Приоритет 1 от Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, който цели да бъдат проучени интересите и нагласите на младите хора, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони на Област Враца.

В рамките на проведените срещи екипът ни успя да се запознае с десетки младежи, които искрено ни зарадваха със своята активност и инициативност. Те предложиха много атрактивни идеи за подобряване на средата в отговор на нуждите и интересите на младите от региона. С нетърпение очакваме техните предложения да се превърнат в идейни проекти, които със задружни усилия да реализираме успешно в рамките на предвидените по Проекта Младежки инициативи „Създаваме заедно“!

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар