След дълги и изморителни онлайн срещи днес приключи Евопейската младежка конференция в Марибор, Словения - Youth Center Vratsa

След дълги и изморителни онлайн срещи днес приключи Евопейската младежка конференция в Марибор, Словения

След дълги и изморителни онлайн срещи днес приключи Европейската младежка конференция в Марибор, Словения. На нея Младежки център – Враца имаше свое представителство в лицето на младежкия работник Никола Живков. По време на 4-дневната конференция бяха генерирани препоръки във връзка с Младежка цел № 9 „Пространство и участие за всеки“. Бяха осъществени много дебати с представители на Европейските институции, Международни организации и представители на държавната власт в Словения. По време на конференцията всички делегати участваха в работни групи по определени предварително поставени подцели (във връзка с Цел 9), по които те трябваше да генерират адектватни предложения за подобряване на младежкото влючване и участие. Краят на Европейската младежка конференция ознаменува и края на работа по 8-ми цикъл на Диалога за младежта. От тук нататък предстои препоръките направени от тази конференция да бъдат оформени в анекс, който да бъде прикрепен към Резолюция на Съвета на ЕС. Ето и малко скрийншоти от онлайн конференция, която донесе доста емоции и практически опит за нашите младежки делегати.

Напишете коментар