Седмицата отново при нас е посветена на пътувания - Youth Center Vratsa

Седмицата отново при нас е посветена на пътувания

Седмицата отново при нас е посветена на пътувания. Вчера пристигнахме в Будапеща, а днес вече сме в работни сесии – на гости сме на Европейския младежки център! В първата сутрешна сесия имахме възможности да се запознаем с работата на Съвета на Европа и по какъв начин функционират Европейските младежки центрове (в Страсбург и Будапеща), какви мисии, политики и цели те разработват. Говорихме си за историята на Младежкия център в Будапеща, а след това и за финансови модели и устойчиво развитие. В следобедните сесии продължихме с разговор за интрафструктурата и материалната база на Центъра, направихме и едва вдъхновяваща обиколка из цялата сграта, която между другото не е никак малка. По време на тази двудневна работна среща не сме сами – тук сме заедно с колегите от Международен младежки център – Перник/International Youth Center Pernik и Младежки международен център – Бургас. Благодарим много за поканата на колегите от Перник!

Работното посещение до Европейския младежки център – Будапеща е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар