Седмицата завършва с още активности - Youth Center Vratsa

Седмицата завършва с още активности

Седмицата завършва с още активности! Днес ученици от СУ „Козма Тричков“ взеха участие в Activity Lab организиран от Младежки център – Враца. Целта на събитието беше посредством методите на неформалното образование участниците да усвоят меки умения за работа в екип, добра комуникация и координация помежду си. Благодарим за активността на всички и ви очакваме отново при нас!

Activity Lab е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар