Росен Деков - обществен посредник (ромски медиатор) - Youth Center Vratsa

Росен Деков – обществен посредник (ромски медиатор)

Казвам се Росен Деков, от с.Михайлово.
Завършил съм средното си образувание в ПГИТ гр.Вършец, специалност “Счетоводство”.
В Младежки център Враца работя от 2014г като Обществен посредник(Ромски медиатор).
В работата на терен и комуникацията с млади хора виждам нужда от тяхна страна да бъдат подкрепяни във всякакъв аспект от израстването им. В днешно време младите хора особено тези които попадат в социално уязвими групи се нуждаят от хора, чийто усилия трябва да бъдат насочени, към подобряване не само на социалното им положение, но и в посока промяна на обществените нагласи.
Благодарение на двугодишния курс за обучение на ромски медиатори, към Съвета на Европа и досега с лектори и експерти с многогодишен опит в младежката работа, разбрах че работата ми не е и само единствено на бъда мостът между различни хора, но също така тези мостове да бъдат толкова устойчиви, че след време те да бъдат поддържани от същите хората.