Родителска среща - Youth Center Vratsa

Родителска среща

Младежки център Враца и ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца, проведе родителска среща с родители и ученици по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември. В срещата взеха участие: директорът на училището г-жа Невена Димитрова, г-жа Ани Каменова – класен ръководител, както и г-жа Албена Кисьова – представител на Областна администрация Враца. Целта на срещата бе да се представят проблемите, които съпътстват родителите и учениците не посещаващи редовно учебните занятия, проблемите, пред които са изправени учителите в учебния процес, както и начини и възможности за разрешаването им и не на последно място да е на лице толерантно отношение между: учител, родител и ученик. Като възможни решения за отстраняването на тези проблеми, бяха представени от екипа на Младежки център Враца и г-жа Кисьова, които споделиха своя пример, като хора доказали се в своята област на действие.

Напишете коментар