Резултатът от съвместния ни труд през последните три години с нашите партньори от FITT Timisoara вече е налице - Youth Center Vratsa

Резултатът от съвместния ни труд през последните три години с нашите партньори от FITT Timisoara вече е налице

Резултатът от съвместния ни труд през последните три години с нашите партньори от FITT Timisoara вече е налице. Днес имаме удоволствието да споделим с вас наръчника Participatory Arts. С него целим да предоставим на младежките работници и образователни медиатори нови инструменти за работа с младите хора. Посредством изкуството и настолните игри, насърчавайки толерантността, развиването местните общности и гражданския активизъм.

Защо Participatory Arts? Наръчникът предлагат уникални и ангажиращи подходи за справяне с неотложните предизвикателства, пред които са изправени младите хора и обществото ни днес. Посредством тези методи се предоставя платформа за себеизразяване, овластяване, приобщаване и съпричастност. Ако искате да научите още повече можете да свалите наръчника на английски или български език от тук:

https://bit.ly/HandBo0k

Надяваме се, че той ще ви предостави вдъхновение за иницииране на много и различни дейности, които да активират и овластят младите хора от вашите общности!

Съвместните дейности с Младежки център – Тимишоара са в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

#VratsaTimisoara

#EAAgrantsForYouth

#ParticipatoryArt

#PartnersForYouth

Напишете коментар