Радваме се да ви споделим, че вече имаме 3 партниращи учебни заведения в каузата по проект „Партньорство за красива и чиста България“ - Youth Center Vratsa

Радваме се да ви споделим, че вече имаме 3 партниращи учебни заведения в каузата по проект „Партньорство за красива и чиста България“

Радваме се да ви споделим, че вече имаме 3 партниращи учебни заведения в каузата по проект „Партньорство за красива и чиста България“. Това е част от програма _Място България координирана от сдружение BG Бъди активен – гр. Пловдив с финансовата подкрепа на Coca Cola Foundation. В срещите ни с ръководствата на учебните заведения от OU V Levski Vratsa , Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ – Враца и Профилирана езикова гимназия – Враца– Враца, беше широко посрещната идеята и програмата от дейности, които предвиждаме да реализираме заедно с техни възпитаници а именно:

-Участие в национална кампания „Искам да съм полезен – рециклирай ме“, чрез инсталиране на „шишеяди“ в двора на партниращите учебни заведения и ежемесечно събиране на пластмасовите шишета от „шишеяда“. В края на годината сумата от събраните шишета ще бъде разпределена към училищата, събрали най-много пластмаса, а чрез нея ще имат възможност да реализират свои идеи свързани с екологична насоченост или физическа активност.

-Облагородяване на публично младежко пространство „Якото място“ създадено през 2017г. в рамките на проект „_Място“.

-Реализиране на две състезания по почистване и инсталиране на кофи за отпадъци на ключови обществени градски пространства, изработени с участието на младежи –доброволци.

-Провеждане на неформално обучение по тема свързана с вандализма и начините за справяне, посредством генериране на креативни идеи и методи от младежи.

Силно се надяваме, че активностите ще бъдат припознати и от други младежи и доброволци, както и от граждани на Враца, които също могат да се включат в предвидените събития, които ще стартират от месец Април 2022г. (за повече информация, следете страницата ни).

Напишете коментар