Работна среща с участието на Тото от СкандаУ - Youth Center Vratsa

Работна среща с участието на Тото от СкандаУ

Младежки център – Враца има удоволствието да ви представи следващия гост-лектор на мотивационна беседа, която се надяваме епидемиологичната обстановка в страната да ни позволи да организираме скоро, а именно – Тото от Скандау!

Вчера екипът ни проведе работна среща с участието на популярния изпълнител, в рамките на която бяха набелязани основните цели и приоритети на предстоящата беседа. С него поговорихме за това колко е важно за един млад човек да бъде мотивиран и да преследва мечтите си и как можем да подкрепим младежите от областта да се развиват в тази посока. Беседите с гост-лектори са част от дейностите по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, и са насочени именно към мотивация за продължаване на образованието и постигане на поставените цели.

Благодарим на Тото, че се отзова на поканата ни и че с такава готовност прие да работи с нас в подкрепа на младите хора от Враца!

Мотивационната среща с участието на Тото ще бъде осъществена във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар