Работна среща на НММЦ във връзка с изготвянето на наръчник за дигитална и медийна грамотност - Youth Center Vratsa

Работна среща на НММЦ във връзка с изготвянето на наръчник за дигитална и медийна грамотност

Здравейте, приятели!

Както сигурно знаете, Младежки център – Враца е част от Националната мрежа на младежките центрове в България. С колегите от останалите центрове от известно време работим по създаването на наръчник за дигитална и медийна грамотност, който се надяваме, че ще бъде полезен на всички млади хора в страната с интереси в тази област. Изготвянето му е дейност по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

А ето и някои моменти от работната среща, която проведохме вчера във връзка със съставянето на наръчника с представители на младежките центрове от останалите 7 града, включени в мрежата.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар