РАБОТА НА ТЕРЕН - Youth Center Vratsa

РАБОТА НА ТЕРЕН

Работата на терен е един от основните приоритети и отличаваща черта, отразяваща работата на Младежки център – Враца. Именно чрез тази работа Центърът осъществява дейности свързани с различни кампании, неформални обучения, отбелязване на традиционни български и ромски празници. Например Младежки център – Враца съвместно с ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – Враца и студенти доброволци от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца проведоха тренинг „Училище за родители“ за деца от уязвимите групи и семействата им по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Отделно младежките работници от Центъра достигнаха с работата си до младежи, застрашени от отпадане от образователната система, в населени места като: Нефела, кв. Кулата, гр. Козлодуй, Бяла Слатина, с. Михайлово, с. Власатица, с. Крушовица, с. Бели Извор, с. Вировско, с. Тлачене, с. Малорад, с. Лиляче, с. Върбица, с. Гложене, Местността лозята в гр.Враца, с. Хайредин, с. Бутан, с. Баница, с. Крушовица, гр. Мездра, с. Елисейна. Достигнаха и до хора от Доспат.
Благодарение на работата на терен успяваме да установим и да подобрим благосъстоянието на редица младежи в риск от отпадане от образователната система, разговаряйки с тях, осъществявайки неформални беседи и срещи с учениците, родителите и ръководствата на учебните заведения, с цел намиране на ефективни начини на решаване на идентифицираните трудности и проблеми, които възпрепятстват образованието на младежите в риск и тези отпаднали вече от образователната система.