РАБОТА НА ТЕРЕН - Youth Center Vratsa

РАБОТА НА ТЕРЕН

Работата на терен е един от основните приоритети и отличаваща черта, отразяваща работата на Младежки център – Враца. Именно чрез тази работа осъществяваме дейности свързани с останалите приоритети – различни кампании, неформални дейности и обучения, отбелязахме традиционни български и ромски празници и най-вече достигаме до младежи застрашени от отпадане от образователната система в над 20 други населени места като:
Нефела, кв. Кулата, гр. Козлодуй, Бяла Слатина, с. Михайлово, с. Власатица, с. Крушовица, с. Бели Извор, с. Вировско, с. Тлачене, с. Малорад, с. Лиляче, с. Върбица, с. Гложене, Местността лозята в гр.Враца, с. Хайредин, с. Бутан, с. Баница, с. Крушовица, гр. Мездра, с. Елисейна.
Чрез работата на терен успяваме да установим и да подобрим благосъстоянието на редица младежи в риск от отпадане от образователната система, разговаряйки с тях, осъществявайки неформални беседи и срещи с учениците, родителите и ръководствата на учебните заведения, с цел намиране на ефективни начини на решаване на идентифицираните трудности и проблеми, които възпрепятстват образованието на младежите в риск и тези отпаднали вече от образователната система.