Продължава поставянето на еко-табели на ключови места в града - Youth Center Vratsa

Продължава поставянето на еко-табели на ключови места в града

Продължава инициативата „Нека ни е еко“ на Клуб „Създатели“ към Младежки център – Враца. Днес част от екипа на Центъра, младежите от Клуб „Създатели“ и доброволци поставиха превантивно–информационни табели на екологична тематика в парка зад паметника на Христо Ботев в центъра на града.
Целта на табелите е по интересен и нестандартен начин да провокират жителите на град Враца да бъдат отговорни към опазването на околната среда и чистотата на красивата природата в нашия регион. А техният дизайн е резултат от конкурс за дизайн на кративни табели, проведен като част от дългосрочната програма на „БГ Бъди активен“ „_МЯСТО България“.
Инициативата се осъществява във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар