Продължава облагородяването на младежко пространство в село Злидол - Youth Center Vratsa

Продължава облагородяването на младежко пространство в село Злидол

Продължава работата по реализиране на инициативата „Кът за творчество и отдих“ на отбор „Злидолска младеж“, която получи одобрение за финансиране по Младежки инициативи „Създаваме заедно“ на Младежки център – Враца.

През изминалите почивни дни младите хора от Злидол и доброволци, които подкрепиха идеята им, се заеха с почистването и облагородяването на младежко пространство, което ще служи за отдих, срещи, игри и забавления на жителите и гостите на селото. Младежите от отбора получиха и всички необходими материали, за да завършат проекта си, като създадат на мястото кът с навес, пейка и маса, подходящ за осъществяването на бъдещи културни и творчески прояви.

Младежки инициативи „Създаваме заедно“ са част от дейностите по изпълнение на Проект BGLD – 1.003- 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар