Продължаваме дейностите по младежката инициатива в с. Оселна - Youth Center Vratsa

Продължаваме дейностите по младежката инициатива в с. Оселна

Днес бяха доставени част от материалите по младежката инициатива на отбор „Приятели“ от с. Оселна, които планират да направят свое младежко пространство. Заедно с младите хора проведохме разговор и планирахме следващите дейности по изпълнение на тяхната идея. Разбрахме се заедно да започнем да обновяваме мястото съвсем скоро, а също така да организираме и обучение посветено на екипността и меките умения с цел развитие на компетентностите на младежите от селото. Беше една прекрасна среща и с нетърпение очакваме следващата!


Дейността на отбор „Приятели“ от с. Оселна е част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“ изпълнявани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.
Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар