Програма на огнен фестивал "Искрите на древния огън" - Youth Center Vratsa

Програма на огнен фестивал „Искрите на древния огън“

Ако искате да се включите в огнен фестивал „Искрите на древния огън“, можете да се запишете тук:

https://forms.gle/CZBhbeq7z3wW3w3j7

Инициативата „Искрите на древния огън“ на отбор „Огнена група „FireLab” – Враца” е част от Младежки инициативи „Създаваме Заедно“, осъществявани във връзка с изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар