През уикенда започна изграждането на алтернативното младежко пространство в с. Ослен Криводол - Youth Center Vratsa

През уикенда започна изграждането на алтернативното младежко пространство в с. Ослен Криводол

През уикенда започна изграждането на алтернативното младежко пространство в с. Ослен Криводол. То се осъществява като част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“. Дейността се извършва от отбор „Ослен заедно творим“ , който планира това пространство да се превърне в притегателен център за младежите от региона през лятото. В работните дейности се включиха младежи и други хора от селото, а също и представители на Младежкия център – Враца. Заедно поставиха началото на изпълнението на младежката инициатива и на съвместни дейности!

Младежките инициативи по „Създаваме заедно“ са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар