През изминалите два дни се проведе изключително интересното и полезно обучение за екипа на Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

През изминалите два дни се проведе изключително интересното и полезно обучение за екипа на Младежки център – Враца

През изминалите два дни се проведе изключително интересното и полезно обучение за екипа на Младежки център – Враца. То беше на тема „Графично фасилитиране“. Благодарение на него те поставиха основите на един нов свят, в който цветовете, рисунъка и думите придобиха нов смисъл. С новопридобитите знания, екипът ще може да представя своите идеи, цели и проекти пред младежите по още един вълнуващ и атрактивен начин. Благодарим на @Росица Христева за цяло търпение, старание, ентусиазъм, което вложи в това обучение и най-вече за енергията и креативността, която ни предаде!!!

Обучението e част от проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар