През изминалата седмица част от екипа на Младежки център – Враца достави материали по младежката инициатива „Творителница“ на отбор „Аира“, която се изпълнява в с. Търнак - Youth Center Vratsa

През изминалата седмица част от екипа на Младежки център – Враца достави материали по младежката инициатива „Творителница“ на отбор „Аира“, която се изпълнява в с. Търнак

През изминалата седмица част от екипа на Младежки център – Враца достави материали по младежката инициатива „Творителница“ на отбор „Аира“, която се изпълнява в с. Търнак. С част от младежите бяха обсъдени и планирани предстоящи за изпълнение дейности. А през следващата седмица ще се проведе и първата такава. Това ще бъде еко събитие, което се състои от няколко различни активности. Първо ще се проведе неформално обучение организирано от младежки работници и доброволци към Младежки център – Враца, а след това и работилница по изрисуване на торбички от плат, която ще цели да насърчи екологичното мислене и използване на троби за многократна употреба.

Младежката инициатива „Творителница“ на отбор „Аира“ е част от дейностите по „Създаваме заедно“, изпълнявани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар