Предстои провеждането на Великденска творческа работилничка в Община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация - Youth Center Vratsa

Предстои провеждането на Великденска творческа работилничка в Община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация

Предстои осъществяването на първия от младежките проекти, одобрени за финансиране по Младежки инициативи „Създаваме заедно“.

На 29.04.2021г. ще бъде проведена Великденска творческа работилничка в Община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация – проект на екипа „Великденска радост“, кандидатствал по Младежките инициативи. Събитието ще бъде реализирано в четири населени места: от 15:00 до 18:00 часа в град Козлодуй и от 16:00 до 18:00 часа в селата Хърлец, Гложене и Бутан.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ са част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар