Представяне на клубовете по интереси към Младежки център с ученици от ПЕГ "Йоан Екзарх" - Враца - Youth Center Vratsa

Представяне на клубовете по интереси към Младежки център с ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца

На 19.04.2021г. екипът на Младежки център – Враца проведе информационна среща с ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца. Чрез методите на неформалното образование младежите бяха запознати с възможностите и ползите от участие в клубовете по интереси към Центъра и развитие на уменията за работа в екип и поддържане на добра комуникация.

Създаването и развиването на клубовете по интереси се осъществява във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар