Представители на Младежки център - Враца взеха участие в двудневневна програма по проект "Гласът на младите изследователи", финансиран от програма „Еразъм+“ - Youth Center Vratsa

Представители на Младежки център – Враца взеха участие в двудневневна програма по проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“

Представители на Младежки център – Враца взеха участие в двудневневна програма по проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“.

На 20. и 21. март 2022 г. Асоциация на младите учени в България, даде възможност на млади и активни хора не само от град Враца, но и региона да се включат в семинар. На него те имаха възможност да споделят своите идеи, разработят предложения и обсъдят добри практики, които в последствие ще бъдат оформени във финален доклад, който ще има за цел да подобри комуникацията между наука – държава – бизнес.

Събитието се проведе в Заседателна зала на Общински съвет – Враца .

Напишете коментар