Разширяване на младежките центрове - Youth Center Vratsa

Разширяване на младежките центрове

Представители на екипа на Младежки център – Враца взеха участие в обучение във връзка със стартирането на проекта за разширяване на младежките центрове.

Официални гости на семинара бяха г-н Денислав Георгиев, представител на Община Враца и ръководител на проекта на Младежки център Враца; г-н Георги Титюков, заместник-кмет на община Пловдив и г-жа Иванка Сотирова – заместник-кмет на община Стара Загора, които отговарят за дейността на младежките центрове в своите общини. Водещи експерти от екип на Програмния оператор представиха основните процедури, включени в Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по програмата, като разгледаха по-детайлно сроковете, отчитането на индикаторите, управлението на риска, изискванията, свързани с възможни промени в проекта и бюджета, финансовото управление и отчитане на проекта, процедурите за подбор на изпълнители на отделните дейности, а също и изискванията за комуникация и публичност. Интерактивният характер на семинара даде възможност също за обмяна на опит и идеи между представителите на четирите младежки центъра. Всеки от екипите за управление на проектите, представи накратко целите, и задачите на своя проект, като се спря по-детайлно на дейностите, които му предстоят до края на годината. Така се очертаха редица общи теми за обсъждане. Част от тях бяха дискутирани по време на семинара, а друга част ще бъдат предмет на дискусии по време на предстоящата годишна среща на Националната мрежа на младежките центрове.През втория ден, специално внимание беше отделено на процедурите, свързани с финансовото планиране и отчитане в процеса на цялостното изпълнение на проектите.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар