Практически семинар „Предизвикателства пред изграждането на младежки центрове“ - Youth Center Vratsa

Практически семинар „Предизвикателства пред изграждането на младежки центрове“

В периода 20-22.07.2021г. екипът на Младежки център – Враца участва в практически семинар на тема „Предизвикателства пред изграждането на младежки центрове“, организиран от Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В семинара са включени представители на екипите за управление и изпълнение на проектите за създаване и развитие на всички центрове, част от Националната мрежа на младежките центрове в страната. Целта на срещата е да бъдат разгледани различни теми, които ще подпомогнат качественото реализиране на дейностите по проектите и надграждането в областта на младежката работа.

Участието на Младежки център – Враца в семинара се осъществява във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар