Поход до връх Ком - Youth Center Vratsa

Поход до връх Ком

Миналият петък беше изключително вълнуващ за нас! Съвместно с Младежки център – Монтана организирахме поход до връх Ком. Близо 50 младежи от Монтана и Враца, представители на различни гимназии от двата града се събраха на хижа Ком, за да се опитат да изкачат едноименния връх. Времето беше доста променливо. Качването се осъществи при зимни условия като успяхме да стигнем до Среден Ком в подножението на върха. По време на похода с младежите си говорихме за екипната работа, за красотата на Северозападна България и как можем да популяризираме туризма в региона. Изключително сме благодарни и на нашите планински водачи – Евгени Филипов и Димитър Гергачев, без които това изкачване нямаше как да се осъществи. Хижарите от Ком се провявиха като прекрасни домакини като след изкачването се проведе курс за оказване на първа долекарска помощ от БМЧК – Монтана, а след това проведохме и няколко неформални активности във връзка с екипната работа и обсъдените теми по време на подохода. Събитието приключи с много позитивно настроение, малко мокри чорапи, но с обещание за още много бъдещи съвместни дейности с колегите от Младежки център – Монтана.

Клуб „Спортна анимация и туризъм“ е създаден във връзка с изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар